Terugblik

Tijdens de digiTaalweek Utrecht op 8, 9 en 10 september stonden we in lezingen, panelgesprekken en workshops stil bij de vraag: Wat levert corona ons op als het gaat om digi(taal) en kansengelijkheid?

Panelleden en deelnemers schrokken van de groeiende ongelijkheid en de stijging van laaggeletterdheid. De coronacrisis heeft dit nog versterkt. Uit de bespreking en evaluatie: “Ik vermoedde als taalvrijwilliger dat het Basiskennisniveau NL achteruitgaat maar had niet verwacht dat het zo schrikbarend was.” “Alles komt samen in deze tijd. Angst voor corona en het niet (digi)taalvaardig zijn. Dat stelt ons voor een enorme uitdaging, waarbij samenwerking in de wijk ontzettend belangrijk zijn.”

Unaniem geven zowel panelleden als deelnemers ook aan dat de coronacrisis aangetoond heeft dat er in het onderwijs veel meer mogelijk is dan werd verwacht. Een panellid: “Ik ben nog strijdlustiger dan ik al was; er zijn mooie verbanden te leggen.” Duidelijk is dat we met elkaar nog voor veel uitdagingen staan. Digitale vaardigheden van kinderen en ouders worden vaak overschat. Het contact met ouders gaat verloren, omdat de communicatie vooral via digitale nieuwsbrieven en systemen als Magister verloopt.

Hoopvol is anderzijds dat ouders zelf steeds meer initiatief nemen en de verantwoordelijkheid van professionals overnemen. Vóór ouders dóór ouders. Uiteindelijk spelen zij een cruciale rol in de ontwikkeling van hun kind. Of, zoals een panellid afsloot: “Alle bemoediging door ouders voor hun kinderen is belangrijk.”

Een aantal andere conclusies:
“Corona heeft geleerd dat mensen klaar staan voor elkaar. We moeten wederkerigheid vorm geven door een taalvaardig iemand koppelen aan niet- taalvaardig iemand.”
“Met één hand kun je niet klappen. Je moet samenwerken.”
En een deelnemer van een workshop:
“Mooi om te horen hoe vrouwen die anderstalig zijn en geen digitale vaardigheden hebben, vanuit hun eigen kracht toch met de tijd mee kunnen gaan en hun kinderen kunnen volgen.”


Bijeenkomst 8 september

Leefomgeving en kansengelijkheid in het onderwijs

Bijeenkomst 9 september

Taal- en digitale vaardigheden in het gezin in tijden van corona

Bijeenkomst 10 september

(digi)Taal en kansengelijkheid: voorbeelden uit de praktijk

Presentaties