8 september • 15.00 - 16.30 uur

Leefomgeving en
kansengelijkheid
in het onderwijs

14.45 – 15.00
Binnenkomst deelnemers
15.00 – 15.10
Opening door wethouder Anke Klein en ontvangst + toelichting door dagvoorzitter Ebru Aydin
15.10 – 15.30
Plenaire inleiding Inge de Wolf, Onderwijsinspectie.

Inge de Wolf laat zien dat de ongelijkheid in ons onderwijs de afgelopen 10 jaren is opgelopen. Het diploma van je ouders wordt steeds belangrijker als het gaat om je kansen op school. Ook neemt het risico op laaggeletterdheid bij onze kwetsbare jongeren sterk toe. Dit laatste is zorgwekkend, omdat dit in weinig landen met een goed onderwijssysteem het geval is. En omdat COVID19 nog eens voor extra achterstanden bij kwetsbare leerlingen kan zorgen, is het des te urgenter om deze ontwikkeling te stoppen. Gelukkig kunnen leraren en scholen veel doen om dit te voorkomen, zo laat Inge ook zien. Zij kunnen voor leerlingen het verschil maken als het gaat om geletterdheid. Op sommige scholen gebeurt dit al, op andere scholen minder. Gemeentelijke en landelijke overheden kunnen scholen hierin ondersteunen.
15.30 – 15.40
Pauze
15.40 – 16.20
Panelgesprek en ruimte voor vragen van deelnemers in de chat.

Deelnemers panel: Peter de Vries (ouderbetrokkenheid), Marlies Kennis (gemeente Utrecht), Merlijn Slothouber (Stadsnetwerk Taal en Huiswerk), Yucel Aydemir (schoolleider Da Costaschool), Mariken van Meer (Bibliotheek Utrecht), Inge de Wolf (Onderwijsinspectie)
16.20 – 16.30
Afronding bijeenkomst
9 september • 15.00 - 16.30 uur

Taal- en digitale
vaardigheden
in het gezin
in tijden van corona

14.45 – 15.00
Binnenkomst deelnemers
15.00 – 15.10
Ontvangst + toelichting door dagvoorzitter Ramiro Gomes Monteiro
15.10 – 15.30
Inleiding door Hans Bellaart, Kennisplatform Integratie & Samenleving, Verwey-Jonker Instituut.

De coronacrisis leerde ons dat wij gezinnen met lage (digi)taalvaardigheden soms niet goed kunnen bereiken. Het contact tussen school en deze gezinnen verliep soms moeizaam en kinderen misten online lessen. Door het verplicht thuisblijven liepen de spanningen in sommige gezinnen hoog op. Hoe kun je deze gezinnen goed bereiken? Hoe sluit je goed aan bij hun leefwereld? Hoe kun je de ouders en kinderen goed ondersteunen als er sprake is van lage taalvaardigheden, armoede en cultuurverschillen? Hoe help je hen door de coronacrisis heen te komen?
15.30 – 15.40
Reflectie door It’s My Child – Gaby Bremer en Habiba Chentouf

De Stichting It’s My Child (IMC) begeleidt, motiveert en activeert ouders om zelf hun weg te vinden naar de antwoorden op hun vragen. Uniek aan deze aanpak is dat It’s My Child niet de rol van ouders overneemt, maar ze begeleidt om zelf hun rol weer op te pakken en in te vullen. In deze reflectie wordt ook verteld hoe ouders die begeleid worden door IMC hun kind(eren) tijdens de coronacrisis toch konden ondersteunen. In september verschijnt een boekje van IMC, waarin ouders verhalen over de uitdagingen waar ze door het coronavirus voor werden gesteld en hoe zij met de begeleiding van IMC zelf met oplossingen kwamen.
15.40 – 15.50
Pauze
15.50 – 16.20
Panelgesprek en ruimte voor vragen van deelnemers in de chat.

Deelnemers panel: Kathinka Bruinsma (partnerschap ouders, ouders van Betekenis), Mohamed al Kachouti (buurtteam Overvecht), Marzouka Boulaghbage (Al Amal), Peter Haver (Digiwijs), Ed Klute (Miramedia), Hans Bellaart (Verwey-Jonker Instituut), Celine van Klei (arts maatschappij en gezondheid, jeugdarts KNMG)
16.20 - 16.30
Afronding bijeenkomst
10 september • 15.00 - 16.30 uur

(digi)Taal en
kansengelijkheid:
voorbeelden uit
de praktijk

14.30 – 15.00
Binnenkomst deelnemers
15.00 – 15.10
Ontvangst + toelichting door dagvoorzitter Ramiro Gomes Monteiro
15.10 – 15.30
Ronde 1 presentaties/workshops via breakout rooms:
 1. Leesbevordering bij baby’s: samenwerking is de sleutel tot succes voor ouderbetrokkenheid
  door Dagmar Heijtze en Suzanne Rhee-Körmeling (de Bibliotheek)

  Bibliotheken bieden een scala aan leesbevorderingsactiviteiten aan voor de jeugd. In Utrecht is ‘Boekstart’, het landelijke leesbevorderingsprogramma voor de allerkleinsten, al een aantal jaar uiterst succesvol. De inzet van de BoekStartcoach ligt hieraan ten grondslag. In deze sessie geeft de bibliotheek Utrecht een best practice hoe de samenwerking met Taal Doet Meer, de gemeente Utrecht en de centra voor Jeugd en Gezin een effectief programma hebben opgeleverd om ouders van baby’s te motiveren hun kind taal en boeken aan te bieden.
 2. Samen digitaal de toekomst in
  door Marjon Doef en Josette Huisman-van Adrichem
  (Basisschool De Horizon in Delft)

  Project ‘Samen digi-TAAL de toekomst in!’ van Basisschool De Horizon in Delft leent een tablet uit voor thuisgebruik aan ouders met kinderen van 2 t/m 7 jaar. Om vertrouwd te raken met de Nederlandse taal en digitale vaardig­heden, maar vooral om de basis te leggen voor betere schoolprestaties, sociale contacten, zelfvertrouwen, en kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst.
 3. De kracht van online werken
  door Evelien Harte (Stadsnetwerk Taal en Huiswerk)

  De tijdelijke sluiting van scholen vanwege het coronavirus zorgde ervoor dat veel leerlingen noodgedwongen thuisbleven en thuis hun schoolwerk moes­ten maken. Al snel werd duidelijk dat de meest kwetsbare leerlingen niet altijd dezelfde kansen kregen als hun klasgenoten. Voor Taal Doet Meer reden om het Stadsnetwerk Taal & Huiswerk op te starten. Hierin worden leerlingen gekoppeld aan een vrijwillig taal- en huiswerkmaatje. De leerling en vrijwilliger hebben op afstand contact via de telefoon of de computer. In deze presen­tatie wordt ingegaan op dit project en wat voor kansen online ondersteuning biedt. Je wordt meegenomen in de online interactie tussen leerling en vrijwilliger.
 4. Cybercoaches
  door Nadoua Dahmane (MiraMedia en de Bibliotheek)

  Mira Media schoolt al enige jaren ouders met een diverse achtergrond tot cyberouder. Deze cyberouders zetten zich binnen -en buiten de school in om andere ouders te bereiken en te begeleiden. Op die manier kunnen de ouders hun kinderen begeleiden bij het verwerven van digitale vaardigheden. In samenwerking met de Bibliotheek en scholen is nu een nieuw cyberouder-traject opgezet bestaand uit zes scholingsessies, waarin met ouders ver­schillende mediawijsheid thema’s worden behandeld. Onderdeel van dit traject is onder meer een stage op de school of in de wijk. Nadoua Dahmane is mediacoach en heeft de cybercoaches vanuit haar expertise begeleid. In deze workshop vertelt ze over haar ervaringen.
 5. Taalbaas
  door Roy van Kessel en Els Stronks (Universiteit Utrecht)

  Tachtig Taalbazen — waaronder Abdelkader Benali, Splinter Chabot en Adriaan van Dis — probeerden tieners deze zomer de liefde voor taal bij te brengen in het project ‘Taalbaas’. Het project kwam tot stand nadat 250 hoog­leraren, universitair docenten, schrijvers, theatermakers en lees­bevorderings­organisaties besloten tot een groot ‘coronaleesoffensief’ te komen in de zomer om op die manier aan de slag te gaan met de (on)geletterd­heid van de Nederlandse jeugd. Creatief talent dat vanwege corona het podium niet meer op kan werd gekoppeld aan scholieren. Taalbaas is een initiatief van de Universiteit Utrecht, De Schrijverscentrale en de Leescoalitie.
15.30 – 15.40
Pauze
15.40 – 16.00
Ronde 2 presentaties/workshops via breakout rooms
16.00 – 16.30
Plenair afsluiten; gesprek met het publiek