(Digi)taal &
kansengelijkheid,
wat levert corona
ons op?

Inspirerende online bijeenkomsten

In de digiTaalweek Utrecht organiseerde de gemeente Utrecht — samen met de digiTaal­organisaties — drie speciale online bijeenkomsten om jou te inspireren in je werk binnen het onderwijs, jeugd­gezondheids­zorg of als vrijwilliger bij een digiTaal­organisatie in Utrecht. Je kunt de video’s van de bijeenkomsten hier terugkijken.

Coronacrisis en kansengelijkheid

De coronacrisis die dit jaar iedereen trof, legt nog meer bloot wat de gevolgen zijn voor volwassenen die laaggeletterd zijn; het maakt hun gebrek aan basisvaardigheden — lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardig­heden — zichtbaarder. Taalvaardig­heid van jongeren was al een belangrijk aandachts­punt, ook vóór de coronacrisis. De leesvaardigheid van Nederlandse tieners blijkt flink te zijn gedaald, tot onder het gemiddelde niveau in vergelijkbare landen.

Kinderen en jongeren met laaggeletterde ouders die niet naar de (voorschoolse) opvang of naar school konden, ontberen de extra aandacht en tijd die juist voor hen zo belangrijk zijn. Welke effecten heeft dit op korte en lange termijn? Welke rol en invloed hebben de Jeugdgezondheids­zorg en het Onderwijs, maar ook de vrijwilligers die ondersteunen bij taal en computerhulp?

Online bijeenkomsten

In drie online bijeenkomsten deelden deskundigen hun expertise, leerden we van voorbeelden uit de praktijk en gingen we met elkaar in gesprek over wat de coronacrisis ons op kan leveren.

Inge de Wolf van de Onderwijsinspectie gaf een inleiding over factoren die kansen-gelijkheid in het onderwijs bevorderen. Een dag later ging Hans Bellaart (Kennisplatform Integratie & Samenleving, Verwey-Jonker Instituut) in op de effecten die de coronacrisis heeft op gezinnen met lage (digi)taalvaardigheden en hoe je als ouder je kind kan ondersteunen. In de derde bijeenkomst kwamen voorbeelden uit de praktijk voorbij.

Inge de Wolf

Inge de Wolf is bijzonder hoogleraar Onderwijs­stelsel aan de Universiteit Maastricht en strate­gisch inspecteur bij de onderwijsinspectie. Tussen 2012 en 2019 heeft ze met de Staat van het Onderwijs laten zien waarom de ongelijkheid in het onderwijs is opgelopen.

Ze is daarnaast initiatiefneemster van de Academische Werkplaats Onderwijs en het Education Lab, waarin onderzoek gedaan wordt naar ‘wat werkt’ in het onderwijs. Dit gebeurt in cocreatie met mensen uit de onderwijspraktijk, weten­schap­pers, inspecteurs en andere samenwerkings­partners. Ook werkt Inge regelmatig voor de OECD en de WorldBank, waar ze andere landen adviseert over verbeteringen in hun onderwijs(stelsel).

Hans Bellaart

Hans Bellaart werkt als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut binnen de onder­zoeksgroep Jeugd, opvoeding en onderwijs waar hij zich voornamelijk richt op onderzoek naar diversiteitsvraagstukken. Hij is tevens coördinator van de portaalfunctie van het Kennisplatform Integratie en Samenleving.

Hans studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en werkte als orthopedagoog en manager in de jeugdzorg. Van 1996 - 2014 was hij projectleider jeugd bij FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Naast het werk bij het Verwey-Jonker Instituut geeft hij training en advies vanuit zijn eigen bureau Tamam.

digiTaalweek Utrecht
is een initiatief van de Gemeente Utrecht
en wordt uitgevoerd door de volgende organisaties: